Пре приступања тестирању молимо вас да пажљиво прочитате следеће напомене.

Техничко упутство за попуњавање теста

 • Једна уплата важи само за једно испуњавање теста.
 • Тестом процењујете однос са само једним Налогодавцем. Одговарајте на питања у складу са односом који имате само са тим Налогодавцем.
 • Тестом процењујете какав је Ваш однос са Налогодавцем у својој суштини, а не само кроз ставке уговора.
 • На питања одговарајте искрено како бисте добили валидан резултат. Резултате тестирања можете видети само Ви.
 • Процењено време за испуњавање теста је 45 минута. Молимо Вас да издвојите време и пажљиво читате питања и одговоре.
 • Тест има ограничен број питања. Максималан број питања које можете добити је 62. У зависности од Ваших одговора, број питања може бити и мањи.
 • Водите рачуна о одговорима које дајете. Уколико погрешите имате могућност само 10 пута да се вратите на претходно питање.

Савети за попуњавање теста

 • Пре попуњавања теста потребно је да направите припрему како бисте били сигурни у информације које ћете давати у тесту.
 • Прођите кроз Уговор или друге акте који дефинишу Ваш однос са Налогодавцем (пожељно је и да их имате доступне приликом попуњавања теста).
 • Прођите кроз комплетну комуникацију/преписку са Налогодавцем.

Важне напомене

 • Уколико послујете преко интернет платформе (нпр. Upwork, Уради заради, Freelancer сл.) потребно је да тестирате однос појединачно са платформом, и појединачно са крајњим клијентом са којим вас је платформа повезала.
 • Уколико Ваш Налогодавац има Повезана лица, обратите пажњу, јер у оцену комплетног односа са Налогодавцем узима се у обзир и Ваш однос са Повезаним лицем Налогодавца.

Објашењење: Повезаним лицима сматрају се лица која су у родбинском односу са власником привредног друштва, независно од тога да ли имају учешће у капиталу или управљачка права у друштву. Додатно, повезаним лицем се сматра и физичко или правно лице које поседује најмање 25% акција или удела у власништву, или најмање 25% гласова у обвезниковим органима управљања.

Срећно!
Clever тим

Унесите код

Немате код? Да бисте добили код потребно је да извршите плаћање.

Нисте добили код, а извршили сте плаћање? Молимо вас контактирајте нас на dts@clever.rs.